Aplikacja napisana na zlecenie firmy Salomon & Partners. Główne funkcje aplikacji to:
Zarządzanie doradcami finansowymi oraz klientami
Prezentacja struktury inwestycji oraz majątku klientów firmy
Front-end dla właściciela, doradców i klientów
Aktualizacja wycen aktywów klientów
Zarządzanie strategiami inwestycyjnymi
Alerty dla zmian wartości aktywów
Cykliczne raportowanie osiąganych wyników
W ramach ciągłej współpracy:
Aktualizacja wycen walorów
Utrzymanie serwisu
Rozwój aplikacji
Rekomendacja:


Aplikacja napisana na zlecenie firmy Isola Musica. Główne funkcje aplikacji to:
Zarządzanie klientami firmy
Panel płatności
Informacje o szkole muzycznej
Dzienniczek z funkcjami oceny pracy ucznia, programem nauczania, automatycznymi powiadomieniami dla rodziców
W ramach ciągłej współpracy:
Utrzymanie serwisu
Rozwój aplikacji
Rekomendacja:
"Nie spodziewaliśmy się tak szybkiej i taniej realizacji projektu. Od podpisania umowy do realizacji mineło zaledwie cztery tygodnie a efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Współpraca w czasie realizacji projektu była wzorowa a ostateczny koszt był naprawdę bardzo satysfakcjonujący. Polecam gorąco."

Serwis będący aplikacją do zarządzania inwestycjami tzw. wirtualny portfel inwestycyjny. Serwis posiada rozbudowany system:
Rejestracji inwestycji w papiery wartościowe
Raportowania wartości inwestycji, stóp zwrotu (i wiele innych) w czasie
Powiadamiania o przekroczeniu przez walory zdefiniowanych progów cenowych
Automatycznej wyceny portfela online
Dostęp do wycen poprzez urządzenia mobilne (Android, WAP, Widget for Windows)
I wiele innych funkcji
(c) 2012 BlackFire