Każda aplikacja powinna spełniać wymagania stawiane przez użytkownika końcowego i rozwiązywać jego problemy. Warunkiem wdrożenia zakończonego pełnym sukcesem jest dobrze przygotowana faza koncepcji i projektu. Największym wyzwaniem jest zawsze przełożenie wymagań Klienta na projekt aplikacji. Poniżej przedstawiam cztery etapy, które gwarantują osiągnięcie sukcesu w pełni zadowalającego Klienta.
Krok 1 Analiza potrzeb Klienta
Ten etap projektu ma na celu poznanie potrzeby Klienta, problemu, który chce rozwiązać, środowiska, w którym ma działać aplikacja, wymagań końcowych użytkowników. W tym etapie niezbędne jest również poznanie specyfiki branży, specyfiki firmy oraz procesów w firmie. Wynikiem tego etapu jest wstępna ogólna koncepcja rozwiązania wypracowana przez zamawiającego i wykonawcę. Dobre zrozumienie potrzeb Klienta to pierwszy klucz do sukcesu.
Krok 2 Propozycja rozwiązania
Na tym etapie powstaje szczegółowa propozycja rozwiązania zawierająca wszystkie wymagania Klienta, architekturę systemu, wymagania systemu, wstępny kosztorys. Etap ten po wcześniejszym zaakceptowaniu propozycji przez Klienta kończy się podpisaniem umowy.
Krok 3 Realizacja projektu
To drugi co do ważności etap projektu. Na tym etapie przygotowywane jest rozwiązanie na podstawie wcześniejszych ustaleń. To, co najważniejsze w tej części realizacji projektu, to ciągły kontakt z Klientem i „dogrywanie” wszystkich szczegółów (interfejsu użytkownika, działania poszczególnych funkcji, akceptację poszczególnych modułów itp.). Ciągły kontakt i współpraca z Klientem to drugi klucz do sukcesu.
Krok 4 Uruchomienie projektu
Ostatni etap to wdrożenie komercyjne aplikacji, testy akceptacyjne wykonane przez Klienta oraz podpisanie odbioru aplikacji. Sukces zawsze zależy od dwóch stron a pełna współpraca, otwartość i szczerość jest jego gwarancją.
(c) 2012 BlackFire