Aplikacje internetowe
Projektowanie dedykowanych aplikacji
Modyfikacja i rozwój systemów Klienta
Tworzenie systemów z internetowym interfejsem WWW
Integracja wielu systemów w jeden interfejs WWW
Rozwój i projektowanie API dla serwisów internetowych
Aplikacje mobilne
Tworzenie aplikacji mobilnych (smartfony, tablety)
Modyfikacja i rozwój aplikacji mobilnych
Projektowanie i tworzenie front i back-endowych systemów dla aplikacji mobilnych
Aplikacje biurowe
Tworzenie aplikacji biurowych opartych o MS Office
Prezentacje w Power Point
Programowanie aplikacji w MS Access
PHP, ASP, Python, SQL
mySQL, Oracle, MSSQL
HTML, XML, Android
Ajax, JavaScript
Visual Basic for Applications
i wiele innych
(c) 2012 BlackFire